top of page

氈酒知識


氈酒知識

成日都會聽到好多人講,氈酒,金酒,琴酒,Gin酒,杜松子酒,嘩!好亂呀😱究竟係乜黎嫁🤔?其實都係同一樣嘢黎,只不過叫法唔同


氈酒其實源自荷蘭,本來只為醫療用途,由杜松子浸泡麥芽蒸餾酒而成,取名為Genever
好多行經荷蘭既英國船員同士兵發現氈酒呢種好野,佢地就將氈酒製造概念帶番英國,係英國開始生產氈酒,並將Genever更名為Gin


真正讓氈酒在英國廣為流行的關鍵,係英王威廉三世(瑪麗女王既丈夫)本身係荷蘭國王的威廉就係一個氈酒既愛好者,因為當時英-荷聯合王國同法國之間的戰爭,佢下令抵制法國進口既葡萄酒同白蘭地,並且開放使用英格蘭本土的穀物製造烈酒,這立法為氈酒量身訂造一個非常有利的環境,於是氈酒係英國開始盛行,自此英國躍昇為最重要既氈酒生產國


直到現代氈酒愈來愈流行可謂百花齊放,唔同既國家同地區都開始生產屬於自己本土既氈酒,多數為英式(London Dry Gin)為主,除了杜松子,亦會加入該地區獨有既香料,具代表性既花果等進行蒸餾


「圖一 - 香港品牌Two moons 五花茶 氈酒」

「圖二 - 香港品牌 白蘭樹下氈酒

「圖三 - 日本品牌 Roku 六角氈酒 」


2 次查看0 則留言

Comments


bottom of page