top of page

開心分享係屋企輕鬆簡單調配氈酒-Hojicha Gin Latte

開心分享係屋企輕鬆簡單用不同飲品配搭氈酒

今次就用Komasa Hojicha Gin 配搭左1款飲品分享俾大家😝

1 Komasa Hojicha Gin 加鮮奶首先將冰塊🧊放入杯中,加入45ml Komasa Hojicha Gin ,再加人250ml牛奶(比例可根據個人口味已作出調整),攪勻後再係面頭加上少少抹茶粉,一杯Hojicha Gin Latte就完成喇👐


日式焙茶既香氣加上牛奶順滑既口感,餘韻帶有杜松子同茶既回甘👍


材料:Komasa Hojicha Gin 45ml

牛奶 250Ml 大約一包紙包屋仔奶

抹茶粉


108 次查看0 則留言

Comments


bottom of page